pl
KPRF Law Office

Zespół

Partnerzy
Prawnicy
Administracja
Współpraca

Stefan Juszczak

Stefan Juszczak - a business partner in KPRF Law Office, an acknowledged expert in the area of the commercial real estate market. He is a specialist in commercialization and re-commercialization of areas in shopping centers and negotiating commercial lease agreements, particularly those concerning renegotiation of rent in the case of unprofitable showrooms. He also handles selection of proper areas for new shopping centers. For over 20 years he has worked in the Eastbridge holding which then was converted into a listed company NFI S.A. EMF. He was directly responsible for the development of the multimedia chain EMIPK in Poland and Ukraine, also as the member of the Empik Cafe management board. He gained his experience as Operations Director and since 2001 he contributed to the formation of the development segment of EMPIK. He was directly responsible for establishing all EMPIK stores until 2011. Between 2007 and 2010 he was also responsible for the development of EMPIK and SMYK in Ukraine. Presently he offers his advice to such brands as Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe and Superpharm.

Stefan Juszczak

Założyciel Property Solution, partner biznesowy KPRF Law Office, uznany ekspert w dziedzinie rynku powierzchni komercyjnych. Specjalista w zakresie komercjalizacji i rekomercjalizacji powierzchni w galeriach i centrach handlowych, jak również w prowadzeniu negocjacji umów najmu komercyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem renegocjacji czynszów w niedochodowych salonach sprzedaży. Zajmuje się także doborem odpowiednich miejsc pod nowe galerie handlowe. Przez ponad 20 lat pracował w holdingu Eastbridge, który następnie przekształcił się w firmę giełdową NFI S.A. EMF. Był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój multimedialnej sieci EMPIK w Polsce i na Ukrainie, również jako członek zarządu Empik Cafe. Doświadczenie zdobywał jako Dyrektor Operacyjny, a od 2001 roku współtworzył Pion Rozwoju Empik i był bezpośrednio odpowiedzialny za realizację i otwarcie wszystkich salonów EMPIK do roku 2011 r. W latach 2007-2010 odpowiedzialny również za rozwój EMPIK i SMYK na Ukrainie. Obecnie doradza takim markom jak Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe i Superpharm

Aleksandra Zarosa

Legal Counsel at the District Chamber of Legal Advisers in Olsztyn.Specializes in providing ongoing legal service of entrepreneurs, including mainly developers, investors and retail chains. In her present work she focuses on service and cooperation with commercial real estate developers, especially investors, contractors, subcontractors, tenants and large area tenants. She advises on real estate sales transactions, long-term lease agreements, assesses contractual risks, and conducts investigations related to the rights and obligations arising from contracts.

Magdalena Rafalska

Attorney-at-Law, graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw, the School of Italian Law and European Law, conducted by the Law and Administration Department at the University of Warsaw as well as the Universities of Catania, Naples and Milan. In April 2011, she took part in the international conference of “National Model United Nations” (NMUNS) in New York.  She specializes in the field of civil and economic law, in particular in negotiating contracts for leasing shopping centers on the territory of the whole Poland as well as asserting rights stemming from the lease relationship. She represents economic entities in court and arbitration proceedings. With her second specialization in consumer law, she advises Clients with regard to drawing up model contracts, in particular with regard to regulations and General Terms as well as in all matters in dispute in entrepreneur – consumer relations and vice versa. Additionally, she handles also ongoing corporate services for entities. She works in Polish and English.

Aleksandra Zarosa

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Z zamiłowania cywilistka, specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży retail. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.

Anna Zejdler-Winiarska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek i stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, także z zakresu ecommerce, ochrony danych osobowych i w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na rzecz Klientów KPRF Law Office prowadzi sprawy korporacyjne, handlowe, gospodarcze i cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Uczestniczyła w projektach związanych z oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem pracy i prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji. W ramach obsługi prawnej uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Anna Zejdler-Winiarska

Attorney, graduated from the Faculty of Law and Administration at Warsaw University and the Faculty of Law of the University of Oviedo. She has extensive experience in corporate law and constant maintenance businesses. Anna specializes in comprehensive legal services for entreprenuers, also in the area of e-commerce, personal data protection, including requirements of the European Union in the field of personal data security (RODO). For the benefit of Clients KPRF Law Office manages the corporate, commercial, economic and civil law, with particular emphasis on real estate law and redress under the warranty.She has participated in projects related to the assessment of compliance regulations and model contracts with labor law and consumer law. As part of the legal services she is involved in trade negotiations, creating legal opinions and represents parties in court and administrative proceedings.

Magdalena Rafalska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego, prowadzonej przez WPiA UW oraz Uniwersytet w Catanii, Neapolu i Mediolanie. W kwietniu 2011 roku uczestniczka międzynarodowej konferencji „National Model United Nations” (NMUNS) w Nowym Jorku. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w negocjowaniu umów najmów centrach handlowych na terenie całej Polski oraz w dochodzeniu praw ze stosunku najmu. Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W ramach drugiej specjalizacji w prawie konsumenckim,doradza Klientom przy tworzeniu wzorców umownych, w szczególności regulaminów i OWU oraz we wszelkich sprawach spornych w relacjach przedsiębiorca – konsument i odwrotnie. Zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Rafał Fabisiak

Rafał Fabisiak – LL.M., Legal Counsel, Restructuring Advisor, Partner in KPRF Law Office, Head of Retail Department.Rafał specializes in commercial real estate, with a particular focus on commercial premises and shopping centers. His broad experience also includes corporate affairs, in particular merger transactions and drafting untypical contracts. He also runs critical litigation cases, as well as acts as specialist and ad-hoc manager in crisis situations.In previous years he held the position of Managing Director in diva Poland sp. z o.o. (retailer with 25 stores in Poland) and was responsible for operational activities and development of the diva brand in Central and Eastern Europe. From 2011 to 2013 he was a management board member of the Polish Council of Shopping Centers and co-author of the Code of Best Practice in commercial lease agreements.He provided legal support and worked with the ALSHAYA group, a franchisee of fashion and cosmetic brands, representing such brands as THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP, DOROTHY PERKINS and M.A.C. in this region. He also worked for the NFI EMF S.A. group, owner of the brands SMYK and EMPIK, as well as master franchisee of inter alia ALDO, ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA, where his responsibility was to negotiate lease agreements in shopping malls and high street locations, as well as providing advice in real estate matters and transactions in Poland, Germany, and in the Ukraine.In recent years he worked closely with Cushman & Wakefield, Apsys Polska S.A., Ballmain, Colliers, Knight Frank and was responsible for handling legal affairs in chosen projects from their asset management portfolio.Lease agreements negotiated and concluded with his participation cover a total area of several hundreds of thousands square meters.

Małgorzata Kociuba

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w obsłudze prawnej branży deweloperskiej, m.in. w zakresie procesów inwestycyjnych, badania stanu prawnego nieruchomości, wsparcia procesów realizacji i komercjalizacji obiektów oraz negocjacji umów. Realizowała przekształcenia prawne, osobowe i kapitałowe podmiotów gospodarczych, a także świadczyła doradztwo zakresie prawa e-commerce i nowych technologii.Reprezentuje klientów w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz w sprawach administracyjnych przed sądami administracyjnymi.

Rafał Fabisiak

Partner, Radca Prawny. Kieruje pracą Departamentu Nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł LL.M. Central European University w zakresie międzynarodowego prawa handlowego. Specjalizuje się w skomplikowanych postępowaniach sądowych, przeprowadza procesy upadłościowe i likwidacje spółek. Jest też wykładowcą z zakresu tworzenia umów najmu i ich negocjowania. W codziennej pracy świadczy na rzecz klientów usługi z zakresu doradztwa prawno-biznesowego. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki diva Poland sp. z o.o., był odpowiedzialny za działalność operacyjną i rozwój marki diva w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  W latach 2011 – 2013 był członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, współtwórcą Kodeksu Dobrych Praktyk w umowach najmu. Pracował również między innymi z grupą Alshaya w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (franczyzobiorcą marek odzieżowych i kosmetycznych THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP, M.A.C. i innych) oraz dla NFI Empik Media & Fashion S.A. - właściciela marek SMYK i EMPIK oraz franczyzobiorcy takich marek jak ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA) przy negocjowaniu umów najmu w centrach handlowych oraz doradztwie w zakresie kwestii związanych z nieruchomościami i transakcjami ich dotyczącymi w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Wynegocjowane i zawarte z jego udziałem umowy najmu obejmują powierzchnię przeszło 200.000 metrów kwadratowych.

Paweł Szulc

Paweł Szulc – aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym. W KPRF Law Office odpowiada za projekty związane z obsługą procesu najmu komercyjnego, prowadzi negocjacje oraz zapewnia proces komercjalizacji, a także wspiera Klientów kancelarii w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej.

Martyna Kulikowska

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. W KPRF Law Office zajmuje się w wsparciem Działu Korporacyjnego. Do jej zadań należy prowadzenie postępowań na etapie przedsądowym, współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, wsparcie zespołu prawnego w codziennej obsłudze prawnej, przygotowywanie projektów dokumentów, wniosków, opinii, pism i analiz prawnych. Interesuje się prawem gospodarczym i handlowym.

Martyna Kulikowska

Trainee attorney at the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw, graduate of Law at the University of Warsaw. She gained her first experience at the District Court for the Capital City of Warsaw. In the KPRF Law Office she supports the Corporate Department. She is responsible for pre-litigation proceedings, participates in ongoing judicial and enfocement proceedings, supports the legal team in day-to-day legal services, prepares dokument projects, applications, legal opinions, writings and legal researches. Interested in commercial and trade law.

Joanna Marjańska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę procesów komercjalizacji powierzchni handlowych, ze szczególnym naciskiem opiniowanie i negocjowanie umów najmu w galeriach i centrach handlowych, retail parkach i powierzchniach biurowych.Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i prawie nieruchomości, prowadzi również postępowania sądowe w zakresie zobowiązań wynikających z umów. Jako in-house zajmowała się opiniowaniem umów najmu m.in. dla IKEA oraz dla sieci sklepów typu convenience Żabka oraz Freshmarket

Joanna Marjańska

Legal Counsel, a graduate of the Law and Administration Department at the University in Warsaw. In KPRF Law Office She is responsible for handling transactions related to commercial space renting with an emphasis on viewing and negotiating lease contracts for Clients of the Law Office. She specializes in economic law, in particular commercial and civil law, real estate law, as well as in conducting court cases in those fields. In July 2010, she joined K|P|R|F Law Office, where from the very beginning she has been handling lease contracts from the legal perspective and providing corporate services for companies. As an in-house lawyer, she was dealing with viewing lease contracts for IKEA, Żabka Polska Sp. z o.o. for the convenience-type of Żabka and Freshmarket store networks.

  • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki